Tuoteryhmät

Tietosuoja- ja rekisteriseloste 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Yellow Service Oy
Autovarikonkatu 15
33840, Tampere

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Yellow Service Oy / Mikko Grönroos
Autovarikonkatu 15
33840 Tampere
03 2344 661
tietosuoja@yellowservice.fi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa tehtävä kirjallisesti sähköpostilla.

 

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat ja asiakkaiden yhteyshenkilöt
 • Potentiaaliset asiakkaat ja yhteyshenkilöt
 • Yhteistyökumppanit ja yhteyshenkilöt
 • Yellow Service Oy:n henkilökunta

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty kontaktilista)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen
 • Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Tilastollisen- ja markkinatutkimuksen tekeminen
 • Yellow Service Oy:n markkinointi, mainonta ja suoramainonta

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Tiedot tarjotuista tuotteista / palveluista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tietosuoja@yellowservice.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojaseloste 24.5.2018 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntymisessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen / tarjouspyynnön yhteydessä
 • EU:n sisäisistä, julkisista tietokannoista (esim. YTJ)
 • Asiakkaalta tai potentiaaliselta asiakkaalta julkisista lähteistä (esim. kotisivut)

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Yellow Service Oy:n ulkopuolelle.

 

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Mahdollisista markkinointilistoista pääsee poistumaan sähköpostissa olevan linkin kautta

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Yellow Service Oy:n työntekijät sekä yrityksemme käyttämät kumppanit (esim. tilitoimisto, IT-osasto). Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.